Umove Travel & Outdoor Gear ủng hộ The Leave No Trace Principles

11:23 27/01/2018 - Lượt xem: 79

Umove Travel & Outdoor Gear ủng hộ Leave No Trace Principles. Hãy đi du lịch, trải nghiệm outdoor một cách có trách nhiệm và không tác động xấu đến môi trường tự nhiên. Thiên nhiên là của chung nhân loại và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên là của mỗi chúng ta.

Leave No Trace là một bộ các quy tắc ứng xử outdoor cho việc bảo tồn thiên nhiên. Leave No Trace gồm có 7 quy tắc:
1, Lập kế hoạch và chuẩn bị trước chuyến đi
2, Du lịch, cắm trại trên các bề mặt bền vững
3, Xử lý rác thải đúng cách
4, Trả lại thiên nhiên những gì bạn tìm thấy
5, Hạn chế tối đa tác động xấu của lửa trại
6, Tôn trọng sự hoang dã
7, Tôn trọng các du khách khác
 

Phát triển từ một bộ quy tắc ứng xử outdoor, năm 1994 tổ chức Leave No Trace quốc tế đã ra đời nhằm giáo dục nhận thức của du khách về việc bảo tồn thiên nhiên và hạn chế các tác động xấu của các hoạt động outdoor đến thiên nhiên.

Tại Umove chúng tôi nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một chuẩn mực về du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội thông qua các tiêu chuẩn cụ thể khi thiết kế hoạt động và lựa trọn nhà cung cấp. Umove tự hào đã ủng hộ và áp dụng các nguyên tắc của phong trào The Leave No Trace vào các hoạt động outdoor của mình.

Xem thêm về Leave No Trace tại đây https://lnt.org

Thong ke

Bạn có hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của Umove không?

Xin hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn tại đây

Những phần quà thú vị sẽ dành cho những khách hàng góp ý nhiệt tình và đầy đủ nhất