0904 906 848

8h30 - 17h30

0243 771 3305

8h30 - 22h00

Bạn hỏi. Umove Đáp

Về chúng tôi

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

THÀNH VIÊN UMOVE

Các chương trình của quỹ Umove Care đều được công khai, minh bạch và đều kêu gọi các thành viên Umove cùng tham gia. Thông tin sẽ được cập nhật đầy đủ trên Blog của Umove. Đồng thời Báo cáo hoạt động hàng năm của quỹ sẽ được cung cấp cho tất cả các thành viên đã hiến tặng tài chính và công sức cho quỹ. 

Khách hàng có thể mua thẻ Thành viên Umove tại các cửa hàng bán lẻ của Umove. Khách hàng cũng có thể mua online thông qua website như bất kỳ một sản phẩm nào khác. Trường hợp khách hàng ở xa Umove có thể giao thẻ tới tận tay khách hàng thông qua đơn vị vận chuyển.
Mức phí thành viên là 100,000đ/thẻ và có giá trị Trọn đời.

Umove trả 3% doanh thu cộng dồn vào tháng tháng 4 hàng năm. Thành viên sẽ nhận được e-mail thông báo và có thể xem chi tiết lịch sử giao dịch, doanh thu mua hàng và số tiền được nhận tại mục Thành viên trên website.

Thành viên hoàn toàn có thể tham gia khóa học dành riêng cho thành viên, do UMOVE tổ chức. Thành viên có thể tự chủ động liên hệ với Umove để được tham gia khóa học khi có lịch.

- Tiền mặt tại quầy

- Trả bằng hàng hóa quy đổi

- Hiến tặng quỹ Umove care

MUA HÀNG & SẢN PHẨM

TƯ VẤN VÀ CHUYÊN GIA

Thong ke

Bạn có hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của Umove không?

Xin hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn tại đây

 

Những phần quà thú vị sẽ dành cho những khách hàng góp ý nhiệt tình và đầy đủ nhất