0904 906 848

09:00 - 21:00

0243 771 3305

09:00 - 21:00

LÀM VIỆC TẠI UMOVE

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ

  • Bạn có thể yêu thích Umove, chưa yêu thích hoặc là không, đó là quan điểm hoàn toàn của riêng bạn và bạn luôn được chúng tôi tôn trọng.

  • Bạn lựa chọn làm việc với chúng tôi bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy chính mình, nơi bạn được lắng nghe và được tôn trọng trong khi bạn nỗ lực để tạo dựng và thưởng thức một sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

  • Umove là nơi mà bạn biết bạn không chỉ làm việc cho hiện tại mà còn hướng tới tương lai bằng việc thực hiện công việc một cách có trách nhiệm đối với chính bản thân, với công ty, với môi trường và xã hội. Bạn vun đắp và cùng chung tay với chúng tôi xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

  • Và chúng tôi cam kết là một nhà tuyển dụng bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, giới tính và mầu da. Mọi nhân sự đều được bảo vệ dưới pháp luật và chính sách của công ty. Thực hiện nguyên tắc dân chủ trong môi trường không có sự đe dọa và sự sách nhiễu.

Thong ke

Bạn có hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của Umove không?

Xin hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn tại đây